Fundacja Drupal Marketing Poland

Dlaczego powstała Fundacja

Fundacja Drupal Marketing Poland powstała aby promować w Polsce system Drupal. Fundacja została założona w 2018 roku i jest wspierana przez firmy partnerskie.

Co robimy